Patvirtinti EPSO-G grupės audituoti 2018 m. veiklos rezultatai


2019-04-30
  • Office 6.jpg

VILNIUS. Antradienį, balandžio 30 d. vykusiame metiniame susirinkime vienintelė valdymo bendrovės EPSO-G akcininkė - Energetikos ministerija - patvirtino audituotą 2018 m. bendrovės ir konsoliduotąją finansinę veiklos ataskaitą, susipažino su metiniu pranešimu ir pritarė pelno paskirstymui.

Auditorių patikrintos 2018 m. konsoliduotos EPSO-G grupės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 9,1 proc. iki 245,8 mln. eurų. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugęs perduotos elektros ir gamtinių dujų kiekis šalies ir kaimyninių šalių sistemos vartotojams.

Grupės veiklos sąnaudos, nevertinant turto perkainojimo sąnaudų, 2018 m. išaugo 39,5 mln. eurų. iki 229,5 mln. eurų. Tai lėmė 41,4 mln. eurų išaugusios sisteminių paslaugų ir energetinių išteklių kainos. Per 2018 metus energetinių išteklių ir susijusių paslaugų sąnaudų augimas sudarė 41,4 mln. eurų. Palyginti su 2017 m., kitos grupės veiklos sąnaudos, vertinant kartu, sumažėjo.

EPSO-G grupės veiklos pelnas (angl. EBITDA) siekė 55,3 mln. eurų. Tai 28,4 proc. mažiau palyginti su 77,2 mln. eurų 2017 metais. Tam didžiausios įtakos turėjo nuo metų pradžios taikyti mažesni elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo tarifai - atitinkamai 7,1 ir 35,5 procento.

Grynojo pelno rodikliui didžiausią poveikį turėjo turto perkainojimas, kuris buvo atliktas įvertinus 2018 m. reguliacinės aplinkos pokyčių įtaką pajamoms ateityje. Tai lėmė, kad dėl „Litgrid“ ir „Amber Grid“ ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo 88,7 mln. eurų, EPSO-G grupės konsoliduotas grynasis nuostolis 2018 m. siekė 47,7 mln. eurų. Be turto vertės sumažėjimo apskaitoje ir „Litgrid“ kainos priedo pokyčio įtakos, grupės normalizuotas grynasis pelnas 2018 m. buvo 14,4 mln. eurų, o normalizuotas kapitalo grąžos rodiklis (angl. ROE) siekė 6,8 proc.

Pažymėtina, kad fiziškai grupės valdomo turto kiekis ar jo savybės nepakito, o vertės sumažėjimas atspindi tik pajamų uždirbimo potencialo vertinimą remiantis konservatyviomis prielaidomis.

Vidutinė normalizuota EPSO-G įmonių grupės kapitalo grąža 2016-2018 m. laikotarpiu siekė 11,3 proc., t.y. buvo 2,5 proc. punkto didesnė už  šiam laikotarpiui grupei LR Vyriausybės nustatytą tikslą (8,8 proc.).

Remdamasis LR Vyriausybės nutarimu, akcininkas nusprendė, kad EPSO-G tiesiogiai į valstybės biudžetą mokės 750 tūkst. Eur dividendų (už 2017 m. mokėjo 682 tūkst. Eur) užtikrinant tvarią grupės finansinę būklę ruošiantis svarbių sinchronizacijos ir regiono energetikos rinkų integracijos darbams ir tuo pat metu vykdant finansinius įsipareigojimus valstybės kapitalo įmonei „Lietuvos energija“.

Kviečiame susipažinti su konsoliduota EPSO-G 2018 m. veiklos ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-30