Tikslai ir atskaitomybė

Valdysenos kodekso laikymasis

Vadovaudamasi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052, bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika, EPSO-G šiame pranešime atskleidžia, kaip laikomasi AB NASDAQ OMX Vilnius patvirtinto bendrovių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, valdysenos kodekso nuostatų. 

Kviečiame susipažinti su informacija apie EPSO-G valdysenos kodekso nuostatų vykdymą 2020 m.


Valdysenos kodekso laikymosi ataskaita yra EPSO-G metinės atskaitomybės dalis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-12