Apie mus

EPSO-G grupė
           
             
       

100% UAB EPSO-G

2019 m. EPSO-G grupė: pajamos 251 mln. Eur; EBITDA 44,6 mln. Eur, 993 darbuotojai, iš jų 22 valdymo bendrovėje UAB "EPSO-G" 

   
                 

96.6%AB AMBER GRID

2019 m.: pajamos 54,8 mln. Eur, EBITDA 24,3 mln. Eur, 323 darbuotojai.

 

97.5%AB LITGRID

2019 m.: pajamos 194,3 mln. Eur, EBITDA 24,5 mln. Eur, 290 darbuotojai.

 

67% UAB BALTPOOL

2019 m.: pajamos 975 tūkst. Eur, EBITDA 168 tūkst. Eur, 17 darbuotojų.

 

100% UAB TETAS

2019 m.: pajamos 14,8 mln. Eur, EBITDA  947 tūkst Eur,  338 darbuotojai.

 

100% UAB ENERGY CELLS

     

100% UAB GET Baltic

2019 m.: pajamos 595 tūkst. Eur, EBITDA 166 tūkst. Eur, 7 darbuotojai.

 

2.0%TSO Holding AS

 

KVIEČIAME APSILANKYTI EPSO-G GRUPĖS BENDROVIŲ SVETAINĖSE - SPAUSKITE AKTYVIĄ NUORODĄ 


EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ ir penkios tiesiogiai patronuojamos įmonės AB „Litgrid“, AB „Amber Grid“, UAB „Baltpool",  UAB „Tetas", UAB „Energy cells" bei netiesiogiai kontroliuojama UAB „GET Baltic".

Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (www.enmin.lt).

Svarbiausia „EPSO-G" grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų „EPSO-G" grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

Specialieji įpareigojimai

  • „EPSO-G" grupei priklausanti bendrovė „Baltpool“ LR Vyriausybės 2012-11-07 nutarimu Nr. 1338 yra paskirta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administratore ir atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas. Pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas rekomendacijas ši bendrovės veikla laikoma specialiuoju įpareigojimu. Išsami informacija apie VIAP lėšų administravimą skelbiama „Baltpool“ internetinėje svetainėje www.baltpool.eu skirsnyje VIAP administravimas.

Tiesiogiai patronuojamos bendrovės

Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ užtikrina patikimą ir saugų elektros energijos perdavimą, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdo elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Įmonės veikla – elektros perdavimas - yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. Bendrovė įgyvendino strateginius elektros energetikos projektus – elektros jungtį į Lenkiją „LitPol Link” ir povandeninę elektros jungtį į Švediją „NordBalt”. „Litgrid" taip pat vykdo sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) projektus, kurie iš esmės pakeis Baltijos šalių regiono situaciją – Baltijos šalys taps visavertėmis Europos elektros sistemos dalyvėmis.


Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. „Amber Grid” teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas stambioms (elektros, centralizuotos šilumos gamybos ir pramonės) bei vidutinėms Lietuvos įmonėms, taip pat gamtinių dujų tiekimo įmonėms. Ši bendrovė įgyvendina dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą, aktyviai dalyvauja kuriant bendrą Baltijos regiono dujų rinką. „Amber Grid“ taip pat valdo 100 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus „GET Baltic" akcijų. Ilgalaikis „GET Baltic" tikslas – tapti Baltijos šalyse veikiančia gamtinių dujų birža, kuriančia vertę viso regiono ekonomikai.


„Baltpool" yra Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais ir mediena. Vienas svarbiausių strateginių įmonės uždavinių - didinti konkurenciją energijos išteklių ir medienos rinkoje. Bendrovė administruoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas.


Pagrindinė bendrovės „Tetas“ veikla yra gamybos ir pramonės paskirties statinių projektavimas, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontas ir techninė priežiūra. Bendrovė taip pat vykdo elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimą, įrengimų bandymus ir diagnostiką, apsauginių priemonių bandymus.


ENERGY CELLS, UAB

„Energy cells“ yra specialios paskirties 100 proc. „EPSO-G" valdoma dukterinė bendrovė, Juridinių asmenų registre registruota 2021 m. sausio 26 d. Pagal patvirtintą nacionalinio saugumo interesus užtikrinančio projekto koncepciją „Energy Cells“ funkcija - įdiegti energijos kaupimo įrenginių sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks mažiausiai 200 megavatų ir 200 megavatvalandžių. Šie įrenginiai tarnaus kaip pirminis rezervas  užtikrinant patikimą, stabilų ir vartotojų interesus atitinkantį Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, o ateityje – sparčiai augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-27