Apie mus

EPSO-G grupė
    Lietuvos Respublika Energetikos ministerija    
         
   

100% UAB „EPSO-G“

2017 m. EPSO-G grupė: pajamos 225,2 mln. EUR; EBITDA 77,2 mln. EUR, 1014 darbuotojų.

   
         

96.6%AB „Amber Grid“

2017 m.: pajamos 64,3 mln. EUR, EBITDA 38,3 mln EUR, 362 darbuotojai.

 

97.5% "Litgrid" AB

2017 m.: pajamos 144,4 mln EUR, EBITDA 42,8 mln EUR, 229 darbuotojai.

 

67% BALTPOOL UAB

2017 m.: pajamos 736 tūkst. EUR, EBITDA 200 tūkst. EUR, 12 darbuotojų.

         

100% UAB GET Baltic

2017 m.: pajamos 0,3 mln. EUR, EBITDA 0,16 mln. EUR, 3 darbuotojai.

 

100% UAB „TETAS“

2017 m.: pajamos 18,8 mln. EUR,  375 darbuotojai.

 

20.36% UAB Duomenų logistikos centras

         
    2.04% Start UP 170 Invest AS   50% LitPol Link Sp. Zo.o

 

Kviečiame apsilankyti EPSO-G grupės bendrovių svetainėse spustelėjus aktyvią nuorodą.


EPSO-G grupė yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. EPSO-G, UAB yra valdymo bendrovė, kurios vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

EPSO-G grupę sudaro energetikos sektoriuje veikiantys elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų ir biokuro biržas valdantys gamtinių dujų ir energijos išteklių rinkos operatoriai bei infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės.

Pagrindinė beveik 1 000 kvalifikuotų darbuotojų turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei užtikrinti efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupė taip pat valdo ir plėtoja biokuro ir dujų prekybos platformas, skirtas užtikrinti konkurenciją energijos išteklių rinkoje.

Visų EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus, prisidedant prie Nacionalinės energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

EPSO-G“ grupę sudaro patronuojanti bendrovė UAB „EPSO-G“ , trys tiesiogiai kontroliuojamos EPSO-G grupės įmonės „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“  ir BALTPOOL,UAB bei trys netiesiogiai kontroliuojamos įmonės UAB „TETAS“, UAB „LITGRID“ Power Link Service“ ir UAB GET Baltic.


„Litgrid“ AB

Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ AB užtikrina patikimą ir saugų elektros energijos perdavimą, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdo elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Įmonės veikla – elektros perdavimas - yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. Bendrovė įgyvendino strateginius elektros energetikos projektus – elektros jungtį į Lenkiją „LitPol Link” ir povandeninę elektros jungtį į Švediją „NordBalt”. "Litgrid" AB taip pat vykdo sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) projektą, kuris  iš esmės pakeis Baltijos šalių regiono situaciją – Baltijos šalys taps visavertėmis Europos elektros sistemos dalyvėmis.


AB „Amber Grid“

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. AB „Amber Grid” aptarnauja stambias (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutines Lietuvos verslo įmones, taip pat gamtinių dujų tiekimo įmones, kurioms bendrovė teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Ši bendrovė įgyvendina dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą, aktyviai dalyvauja kuriant vieningą Baltijos regiono dujų rinką. AB „Amber Grid“ taip pat valdo 100 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic akcijų. Ilgalaikis UAB GET Baltic tikslas – tapti Baltijos šalyse veikiančia gamtinių dujų birža, kuriančia vertę viso regiono ekonomikai.


BALTPOOL UAB

BALTPOOL UAB yra Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais ir mediena. Vienas svarbiausių strateginių įmonės uždavinių - didinti konkurenciją energijos išteklių ir medienos rinkoje. Bendrovė administruoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-22