Apie mus

EPSO-G grupė
    Lietuvos Respublika Energetikos ministerija    
         
   

100% UAB „EPSO-G“

2018 m. EPSO-G grupė: pajamos 245,8 mln. Eur; EBITDA 55,3 mln. Eur, 1005 darbuotojai, iš jų 22 valdymo bendrovėje UAB "EPSO-G" 

   
         

96.6%AB „Amber Grid“

2018 m.: pajamos 54,3 mln. Eur, EBITDA 24,6 mln. Eur, 329 darbuotojai.

 

97.5% "Litgrid" AB

2018 m.: pajamos 171,0 mln. Eur, EBITDA 32,0 mln. Eur, 267 darbuotojai.

 

67% BALTPOOL UAB

2018 m.: pajamos 903 tūkst. Eur, EBITDA 232 tūkst. Eur, 11 darbuotojų.

         

100% UAB GET Baltic

2018 m.: pajamos 379 tūkst. Eur, EBITDA 84 tūkst. Eur, 5 darbuotojai.

 

100% UAB „TETAS“

2018 m.: pajamos 21,3 mln. Eur, EBITDA  462 tūkst Eur,  369 darbuotojai.

 

20.36% UAB Duomenų logistikos centras

         
       

2.0%Nord Pool holding AS

 

KVIEČIAME APSILANKYTI EPSO-G GRUPĖS BENDROVIŲ SVETAINĖSE - SPAUSKITE AKTYVIĄ NUORODĄ 


EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Ją sudaro patronuojanti valdymo bendrovė UAB „EPSO-G“ , trys tiesiogiai patronuojamos įmonės „Litgrid“ AB, AB „Amber Grid“  ir BALTPOOL,UAB bei trys netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės  UAB „TETAS“, UAB „LITGRID“ Power Link Service“ ir UAB GET Baltic.

Vienintelio valdymo bendrovės UAB „EPSO-G“ akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, www.enmin.lt.

Svarbiausia daugiau nei 1 000 kvalifikuotų darbuotojų turinčios EPSO-G grupės veikla yra užtikrinti nepertraukiamą, stabilų elektros energijos perdavimą aukštos įtampos tinklais ir gamtinių dujų transportavimą aukšto slėgio vamzdynais bei efektyvų šių perdavimo sistemų valdymą, priežiūrą ir plėtrą. Grupei priklausančios bendrovės taip pat valdo ir plėtoja biokuro, gamtinių dujų bei medienos prekybos platformas, skirtas užtikrinti sąlygas skaidriai konkurencijai energijos išteklių ir apvaliosios medienos rinkoje.

Visų EPSO-G grupei priklausančių įmonių pareiga – efektyviai ir numatytu laiku įgyvendinti akcininko lūkesčių laiške iškeltus valstybei svarbius energijos perdavimo ir mainų infrastruktūros plėtros projektus prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje nustatytų tikslų įgyvendinimo, taip kuriant tvarią ilgalaikę vertę akcininkui Lietuvos valstybei, žmonėms ir šalies ūkiui.

Specialieji įpareigojimai

EPSO-G grupei priklausanti bendrovė „Baltpool“ LR Vyriausybės 2012-11-07 nutarimu Nr. 1338 yra paskirta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administratore ir atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas. Pagal LR ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintas rekomendacijas ši bendrovės veikla laikoma specialiuoju įpareigojimu. Išsami informacija apie VIAP lėšų administravimą skelbiama „Baltpool“ internetinėje svetainėje www.baltpool.eu  skirsnyje "VIAP administravimas ar paspaudus aktyvią nuorodą šio puslapio viršuje.


Tiesiogiai patronuojamos bendrovės

„Litgrid“ AB

Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ AB užtikrina patikimą ir saugų elektros energijos perdavimą, prižiūri aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdo elektros srautus ir palaiko stabilų šalies energetikos sistemos darbą. Įmonės veikla – elektros perdavimas - yra tarpinė grandis tarp elektros gamybos ir skirstymo vartotojams. Bendrovė įgyvendino strateginius elektros energetikos projektus – elektros jungtį į Lenkiją „LitPol Link” ir povandeninę elektros jungtį į Švediją „NordBalt”. "Litgrid" AB taip pat vykdo sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) projektą, kuris  iš esmės pakeis Baltijos šalių regiono situaciją – Baltijos šalys taps visavertėmis Europos elektros sistemos dalyvėmis.


AB „Amber Grid“

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys. AB „Amber Grid” aptarnauja stambias (elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės) ir vidutines Lietuvos verslo įmones, taip pat gamtinių dujų tiekimo įmones, kurioms bendrovė teikia gamtinių dujų perdavimo paslaugas. Ši bendrovė įgyvendina dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektą, aktyviai dalyvauja kuriant vieningą Baltijos regiono dujų rinką. AB „Amber Grid“ taip pat valdo 100 proc. Lietuvos gamtinių dujų biržos operatoriaus UAB GET Baltic akcijų. Ilgalaikis UAB GET Baltic tikslas – tapti Baltijos šalyse veikiančia gamtinių dujų birža, kuriančia vertę viso regiono ekonomikai.


BALTPOOL UAB

BALTPOOL UAB yra Lietuvos energijos išteklių biržos operatorius, turintis teisę organizuoti prekybą biokuro produktais ir mediena. Vienas svarbiausių strateginių įmonės uždavinių - didinti konkurenciją energijos išteklių ir medienos rinkoje. Bendrovė administruoja viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-10