Apie mus

Specialieji įpareigojimai

„EPSO-G" grupei priklausanti „Baltpool“ bendrovė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-11-07 nutarimu Nr. 1338 yra paskirta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų administratore ir atlieka VIAP lėšų surinkimo, išmokėjimo ir administravimo funkcijas. Vykdydama šią funkciją, „Baltpool" teisės aktų nustatyta tvarka:

  • surenka VIAP lėšas iš elektros energijos vartotojų bei išmoka jas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų tiekėjams;
  • apskaito VIAP lėšas atskirai nuo kitų savo vykdomų veiklų pagal kiekvieną VIAP teikiantį asmenį ir kiekvieną lėšas gaunantį subjektą;
  • viešai teikia ataskaitas apie apskaitytas ir išmokėtas VIAP lėšas;
  • užtikrina VIAP lėšų subalansavimą.

VIAP lėšų administravimo funkcijos vykdymo sąnaudos teisės aktų nustatyta tvarka kompensuojamos ne iš valstybės, o iš VIAP lėšų biudžeto.

Kviečiame plačiau susipažinti su  "Baltpool" VIAP lėšų administravimo veikla.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-20