Apie mus

Pateikti pranešimą apie pažeidimą

EPSO-G įmonių grupė įgyvendina svarbius strateginius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo.

Suprasdama tai, EPSO-G įmonių grupė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.

EPSO-G kovos su korupcija samprata taip pat apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

EPSO-G korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

 • visų grupei priklausančių įmonių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą  ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
 • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
 • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimus, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
 • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones

EPSO-G įmonių grupėje vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius UAB „EPSO-G“ įmonių grupės korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G korupcijos prevencijos politika

Kviečiame pranešti el. paštu pranesk@epsog.lt ar per žemiau esančią pranešimo pateikimo formą apie UAB „EPSO-G“ ir  tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų bendrovių (LITGRID AB, „Ambergrid“ AB, BALTPOOL UAB, „TETAS“ UAB, „Power Link Service“ UAB, „GET Baltic“ UAB) vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą; interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus. Šiuo adresu informacija siunčiama tik EPSO-G korupcijos prevencijos pareigūnui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

Kviečiame susipažinti su pranešimo nagrinėjimo tvarka čia.

Pateikti pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Jūs galite tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai , ar elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

PATEIKTI PRANEŠIMĄ APIE PAŽEIDIMĄ

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo, pavardės ir telefono numerio arba el. pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.​

 •  
 •  
 •   Kopijuoti žodžius