Apie mus

Korupcijos prevencija

„EPSO-G" įmonių grupė įgyvendina svarbius strateginius projektus, kurių sėkmė priklauso nuo akcininko, partnerių ir visuomenės pasitikėjimo. Suprasdama tai, EPSO-G įmonių grupė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. „EPSO-G" kovos su korupcija samprata taip pat apima netinkamų privilegijų siūlymą ir priėmimą, prekybą poveikiu, netinkamą įtaką proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

„EPSO-G" korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

 • visų grupei priklausančių įmonių vadovai yra tiesiogiai atsakingi už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
 • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
 • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimą, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
 • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones.

Įmonių grupėje vadovaujamasi Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius „EPSO-G" korupcijos prevencijos principus, reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Jų įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonių grupės mastu įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Kviečiame susipažinti su Korupcijos prevencijos politika

 

Siekiame, kad „EPSO-G" dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos darbuotojai. Užtikrindami jų patikimumą kuriame taip pat ir korupcijai atsparesnę aplinką. Nuo 2022 metų sausio 1 dieną galiojančiame naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatyme yra nustatyta pareiga patvirtinti sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pateikti informaciją. STT apie asmenį pateikia informaciją, kurios apimtis yra apibrėžta įstatyme. „EPSO-G" priimant sprendimą dėl asmens skyrimo į pareigas kruopščiai vertinama visa pateikta ir turima informacija. Mažareikšmiai, atsitiktiniai faktai ar aplinkybės nėra pagrindas priimti sprendimą neskirti asmens į pareigas ar iš jų atleisti.

Su patvirtintu pareigybių sąrašu galite susipažinti čia.

Su bendrovėje „Energy cells" patvirtintu sąrašu galite susipažinti čia.

 

Kviečiame pranešti el. paštu [email protected] ar užpildant žemiau esančią pranešimo pateikimo formą apie „EPSO-G“ ir tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų bendrovių „Litgrid", „Ambergrid“, „Baltpool", „Tetas“, „GET Baltic“ ir „Energy cells") vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus, vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus, kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą, interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą, vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus. Šiuo adresu informacija siunčiama tik „EPSO-G" korupcijos prevencijos pareigūnui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

Kviečiame susipažinti su pranešimo nagrinėjimo tvarka čia.

Pateikti pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Jūs galite ir tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai elektroniniu paštu [email protected]

PATEIKTI PRANEŠIMĄ APIE PAŽEIDIMĄ

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Asmuo, pateikęs pranešimą, apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo, pavardės ir telefono numerio arba el. pašto adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.​

 •  
 •  
 •   Kopijuoti žodžius