Apie mus

Audito komitetas

„EPSO-G" Audito komiteto nariai yra skiriami ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko - Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos - sprendimu, atsižvelgiant į valdymo bendrovės Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. Formuojant trijų narių audito komitetą užtikrinama, kad daugumą sudarytų nepriklausomi nariai. Nepriklausomu Audito komitetu nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais. „EPSO-G" Audito komiteto nario nepertraukiamas darbo terminas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės.

Audito komiteto veiklos nuostatai

„EPSO-G" audito komitetas kasmet įsivertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo skirsnyje „Valdysenos ataskaita".

Kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

Audito komiteto veiklos įsivertinimo forma

 

 

Gediminas Šiušas

Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys

 

Kitos pareigos:

 • „Convera Europe Financial  S.A.“, finansų direktorius.

Išsilavinimas:

 • Stokholmo ekonomikos aukštoji mokykla Rygoje, ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras;
 • Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo bakalauras;
 • Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras.

Gyvenimo aprašymas

G. Šiušas „EPSO-G“ grupės įmonių akcijų neturi.

 

Robertas Vyšniauskas

Nepriklausomas komiteto narys

 

Kitos pareigos:

 • UAB „Valstybės investicinis kapitalas", generalinis direktorius;
 • AB „KN Energies“, audito komiteto narys;
 • AB „KN Energies“ atlygio ir skyrimo komiteto narys;
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, audito komiteto narys. 

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitete, teisės mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

R. Vyšniauskas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi. 

 

Dainius Bražiūnas

Komiteto narys

 

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Energetinio saugumo grupės vadovas;
 • Asociacija „Koturnos", vadovas.​

Išsilavinimas:

 • Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalių valdybos narių studijų programa;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras.

D. Bražiūnas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-08