Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

Atlygio ir skyrimo komiteto narius ketverių metų kadencijai motyvuotu sprendimu skiria „EPSO-G" valdyba. Nepertraukiamas Atlygio ir skyrimo komiteto nario kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su „EPSO-G" valdybos kadencija. Šiuo metu dirbančio trijų narių Atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2023 m. balandžio 7 d.

Atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai

Atlygio ir skyrimo komitetas kasmet įsivertina savo veiklą ir apie tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo „Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

Kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

Atlygio ir skyrimo komiteto veiklos įsivertinimo forma

   

 

 

Ramūnas Bagdonas

Nepriklausomas narys

 

Kitos pareigos:

  • „Telia Lietuva“ Žmogiškųjų išteklių vadovas;
  • Personalo Valdymo Profesionalų Asociacijos steigėjas ir valdybos pirmininkas.

Išsilavinimas:

  • Vytauto Didžiojo universitetas, verslo administravimo ir vadybos magistras;
  • Baltic Management Institute, EMBA programos magistro laipsnis. 

Gyvenimo aprašymas

           R. Bagdonas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Tomas Daukantas

Atlygio ir skyrimo komiteto narys

 

Kitos pareigos:

  • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Teisės ir personalo grupės vadovas.​

           Išsilavinimas:

  • Mykolo Riomerio universitetas, teisės magistras.

T. Daukantas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26