Apie mus

Atlygio ir skyrimo komitetas

Atlygio ir skyrimo komiteto narius ketverių metų kadencijai motyvuotu sprendimu skiria „EPSO-G" valdyba. Nepertraukiamas Atlygio ir skyrimo komiteto nario kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip dvi kadencijos iš eilės. Atlygio ir skyrimo komiteto kadencija sutampa su „EPSO-G" valdybos kadencija. Šiuo metu dirbančio trijų narių Atlygio ir skyrimo komiteto kadencijos pradžia – 2019 m. kovo 29 diena.

Atlygio ir skyrimo komiteto nuostatai

Atlygio ir skyrimo komitetas kasmet įsivertinina savo veiklą ir apie tobulintinas veiklos sritis informuoja viešai metinio pranešimo "Valdysenos ataskaita" skirsnyje. 

Kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

Atlygio ir skyrimo komiteto veiklos įsivertinimo forma

      

Jolita Lauciuvienė 

Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė

 

Kitos pareigos:

 • UAB „Personalo vertė verslui“, direktorė.

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, ekonomikos mokslų magistrė;
 • Lietuvos edukologijos universitetas, psichologijos mokslų bakalaurė.

Gyvenimo aprašymas

J. Lauciuvienė „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Gediminas Almantas

Nepriklausomas narys

 

Kitos pareigos:

 • VĮ "Oro navigacija" nepriklausomas valdybos narys, audito komiteto pirmininkas;
 • Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo pusmėnulio draugijų federacijos atitikties ir mediacijos komiteto narys;
 • Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Pirkimų ir investicijų politikos komiteto narys;
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos pirminkas;
 • Atviros Lietuvos Fondo tarybos pirmininkas.

Išsilavinimas:

 • Vilniaus universitetas, teisės mokslų magistras;
 • Berno universitetas, Šveicarija, teisės mokslų magistras;
 • Kopenhagos verslo mokykla, verslo derybų etika, industrinis doktorantas.

Gyvenimo aprašymas

           G. Almantas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

 

 

Dainius Bražiūnas

Atlygio ir skyrimo komiteto narys

 

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energetinio saugumo grupės vadovas;
 • AB "Klaipėdos nafta", valdybos narys;
 • Asociacija „Koturnos", vadovas;
 • 599-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, valdybos narys.​

           Išsilavinimas:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras;
 • ​Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalių valdybos narių studijų programa.

D. Bražiūnas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-29