Apie mus

Valdyba

„EPSO-G" valdyba skiriama ketverių metų kadencijai vienintelio akcininko Energetikos ministerijos sprendimu. Nepriklausomu „EPSO-G" valdybos nariu laikomas asmuo, kuris priimdamas sprendimus neturi interesų konflikto nei su viena grupės bendrove, jos akcininkais ar vadovybe ir gali priimti bei priima nešališkus sprendimus vadovaudamasis geriausiais bendrovės interesais.

„EPSO-G" valdybos posėdžiai paprastai vyksta kartą per mėnesį. Du kartus per metus valdyba rengia strategines sesijas. Jų metu aptariama akcininko keliamų tikslų įgyvendinimo pažanga. „EPSO-G" grupės įmonių valdybos kasmet įvertinina savo veiklą ir apie identifikuotas tobulintinas sritis informuoja viešai metinio pranešimo skirsnyje „Valdysenos ataskaita".


Valdybos darbo reglamentas

Kolegialių valdymo organų narių atlygio gairės

Kolegialių organų veiklos įsivertinimo gairės

Valdybos veiklos įsivertinimo forma

Valdybos nario veiklos sutarties forma

Atlygio ir skyrimo komiteto nario veiklos sutarties forma

„EPSO-G" valdybos nariai teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.


Robertas Vyšniauskas

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • UAB „Valstybės investicinis kapitalas", generalinis direktorius;
 • UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, valdybos narys;
 • AB „Klaipėdos nafta“, stebėtojų tarybos pirmininkas;
 • Vilniaus universitetas, lektorius;
 • Bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas. 

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės mokslų magistras.

Gyvenimo aprašymas

R. Vyšniauskas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi. 

   

Asta Sungailienė

Nepriklausoma valdybos narė

 

           Kitos pareigos:

 • Linea Sana, direktorė.

Išsilavinimas:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, verslo ir vadybos magistras.

Gyvenimo aprašymas

A. Sungailienė „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi. 

   

Liudas Liutkevičius

Nepriklausomas valdybos narys

 

           Kitos pareigos:

 • „INVL Renewable Energy Fund I“,  vykdantysis partneris.

Išsilavinimas:  

 • Vilniaus universitetas, tarptautinių finansų magistras.

Gyvenimo aprašymas

L. Liutkevičius „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi. 

   

Dainius Bražiūnas

Valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Energetinio saugumo grupės vadovas;
 • Asociacija „Koturnos", vadovas.​

Išsilavinimas:

 • Baltic Institute of Corporate Governance, profesionalių valdybos narių studijų programa;
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas, energetikos mokslų bakalauras.

D. Bražiūnas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

   

Tomas Daukantas

Valdybos narys

 

Kitos pareigos:

 • Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Teisės ir personalo grupės vadovas.

Išsilavinimas:

 • Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras.

T. Daukantas „EPSO-G" grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-14