Apie mus

Vidaus auditas

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą, „EPSO-G“ įmonių grupėje veikia centralizuotas vidaus audito padalinys, kuris pavestas funkcijas vykdo grupės mastu ir yra tiesiogiai atskaitingas valdybai, kurioje daugumą sudaro nepriklausomi nariai.

„EPSO-G“ valdymo bendrovės auditoriai nėra pavaldūs audituojamos įmonės administracijai. Tai sukuria sąlygas pastebėti galimus veiklos trūkumus ir juos eliminuoti, taip pat identifikuoti sritis veiklos efektyvumo didinimui.  

„EPSO-G“ vidaus audito misija yra kurti pridėtinę vertę visoms grupės bendrovėms ir prisidėti prie jų veiklos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertinant ir padedant gerinti valdymo, rizikos valdymo bei kontrolės procesų veiksmingumą. 

Padalinio darbuotojai nuolat vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, o taip pat, kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai, reguliatorius ar valstybinės kontrolės įstaigos.

 

Rasa Juodelytė

Vidaus audito vadovė,

R. Juodelytė „EPSO-G“ centralizuoto vidaus audito padalinio vadovės pareigas eina nuo 2017 m. sausio 2 d.

Išsilavinimas:

  • Vilniaus universitetas; apskaitos ir audito mokslų magistrė.

R. Juodelytė „EPSO-G“ grupės įmonių akcijų neturi.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-25