Apie mus

GRUPĖS AKCIJŲ PARDAVIMO SANDORIŲ SUDARYMO POLITIKA

2012 m. birželio 6 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 665 patvirtintų Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo (toliau – Nuosavybės gairės) 77.2. punkte, numatyta, kad „akcijų valdytojai siekia, o tais atvejais, kai leidžia turimas balsų skaičius,- užtikrina, kad valstybės valdoma bendrovė: nustatytų valstybės valdomos bendrovės valdomo nekilnojamojo turto ir valstybės valdomos bendrovės dukterinių bendrovių akcijų pardavimo sandorių sudarymo tvarkas ir informaciją apie jas paskelbtų valstybės valdomos bendrovės interneto svetainėje“.

Atsižvelgiant į Nuosavybės gairėse nustatytą reikalavimą, UAB „EPSO-G” valdyba patvirtino UAB „EPSO-G“ grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo politiką, kurios pagrindinis tikslas – nustatyti vieningus principus, kuriais vadovaujantis Grupėje būtų sudaromi dukterinių ir (ar) paskesnio lygio dukterinių bendrovių akcijų (išskyrus tas, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje) pardavimo sandoriai.

 

Kviečiame susipažinti su EPSO-G grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo politika.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27