Apie mus

IŽDO IR FINANSINIŲ RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA

„EPSO-G“ grupės įmonės siekia nuolat efektyviai valdyti turimus finansinius išteklius, užtikrinti tvarią finansinę būklę ir tinkamą pusiausvyrą tarp skirtingų suinteresuotų šalių – kreditorių, tiekėjų, rangovų ir kitų – interesų. Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika nustato pagrindinius principus, kuriais remiantis valdomos finansavimo, likvidumo, sandorio šalies, valiutos ir palūkanų normų pasikeitimo rizikos.

Šioje politikoje yra įtvirtintas „EPSO-G“ siekis išlaikyti ne žemesnį nei investicinio lygio kredito reitingą ir laikytis prisiimtų su finansavimu susijusių įsipareigojimų, taip pat palaikyti tokią kapitalo struktūrą, kuri sudarytų prielaidas efektyviai grupės bendrovių veiklai ir užtikrintų didžiausią galimą grąžą akcininkams.

Vienodi principai galioja visoms „EPSO-G“ įmonių grupės įmonėms, tačiau politika numato galimybę bendrovėms taikyti principą „laikykis arba paaiškink“ (angl. comply or explain), prisitaikant prie atskirų įmonių veiklos specifikos.

„EPSO-G“ Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika finansavimo pritraukimo bei laikinai laisvų lėšų valdymo principus, sandorio šalių ir kredito institucijų patikimumo vertinimo kriterijus, apibrėžia optimalią kapitalo bei finansavimo terminų struktūrą, numato palūkanų normos bei valiutų kursų kitimo rizikos toleranciją.

 

„EPSO-G" Iždo ir finansinių rizikų valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-13