Apie mus

IŽDO IR FINANSINIŲ RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA

Vykdydamos kasdienę veiklą EPSO-G grupės bendrovės susiduria su finansinėmis rizikomis, kurios gali turėti reikšmingos įtakos jų veiklai ir finansiniam rezultatui.

Pagrindinės finansinės rizikos yra:

  • likvidumo,
  • kredito,
  • palūkanų normų,
  • valiutų kurso pasikeitimo.

EPSO-G Iždo ir finasinių rizikų valdymo politika nustato vienodus šių rizikų valdymo principus siekiant sumažinti jų pasireiškimo tikimybę ir galimą  neigiamą poveikį.

Politikos tikslas yra  užtikrinti, kad finansiniai EPSO-G grupės ištekliai būtų valdomi efektyviai, vadovaujantis vienodais standartais visose grupės įmonėse.

Politika nustato:

  • sandorio šalių ir kredito institucijų patikimumo vertinimo kriterijus,
  • apibrėžia optimalią kapitalo bei finansavimo terminų struktūrą,
  • numato likvidumo, palūkanų normos bei valiutų pozicijų valdymo, laisvų lėšų investavimo principus.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G iždo valdymo ir rizikų valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27