Apie mus

IŽDO IR FINANSINIŲ RIZIKŲ VALDYMO POLITIKA

Valdydamos iždą ir vykdydamos finansines operacijas EPSO-G grupės bendrovės patiria finansines rizikas, kurios gali turėti reikšmingos įtakos jų veiklai ir finansiniam rezultatui.

Šia politika patronuojanti EPSO-G bendrovė nustato vienodus iždo ir finansinių rizikų valdymo principus siekiant sumažinti rizikų tikimybę ir poveikį bei užtikrinti, kad finansiniai ištekliai valdomi efektyviai.

Ši  politika nustato vienodus svarbiausius EPSO-G įmonių grupėje taikomus iždo ir finansinių rizikų valdymo principus.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G iždo valdymo ir rizikų valdymo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-20