Apie mus

Projektų valdymo politika

EPSO-G projektų valdymo politika yra skirta užtikrinti kokybišką projektų vykdymą laiku, efektyvią jų įgyvendinimo kontrolę, skatinti projektų, programų ir projektų portfelių  integravimą ir centralizavimą, bendrųjų projektų valdymo principų grupės bendrovėse standartizavimą siekiant didinti grupės bendrovių investicijų portfelių teikiamą naudą.

Projektų valdymo politika remiasi projektų, programų ir portfelio valdymo standartais bei kita tarptautine gerąja praktika.

Pagrindinės projektų valdymo politikos nuostatos aptaria:

  • integruotą požiūrį į projektų valdymą grupėje,
  • aukščiausio lygio vadovų įsitraukimą,
  • kontrolės, sprendimų priėmimo, įgyvendinimo ir savikontrolės, resursų valdymo atsakomybes,
  • standartizuotus projektų, programų ir projektų portfelių valdymo rodiklius,
  • informacijos valdymą ir teikimą,
  • portfelio ir programos valdymo gerąsias praktikas,
  • projektų tipus,
  • projektų valdymo metodus: Waterfall, Agile, Hybrid,
  • projektų resursų ir strateginių projektų valdymą,
  • keitimosi projektų valdymo žiniomis būdus bei nuolatinį tobulinimąsi.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G“ grupės projektų valdymo politika.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-18