Apie mus

Interesų valdymo politika

Kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos tikslas - EPSO-G įmonių grupėje sukurti gerąją praktiką atitinkančią vienodą interesų valdymo sistemą, kuri  užtikrintų, kad sprendimai grupės bendrovėse priimami objektyviai ir nešališkai. Tai formuoja korupcijai nepalankią aplinką ir didina pasitikėjimą grupės veikla.

Ši politika EPSO-G grupėje nustato:

  • reikalavimus interesų deklaravimo sistemai;
     
  • interesų valdymo ir galimų interesų konfliktų sprendimo principus;
     
  • kolegialių valdymo ir priežiūros organų nariams taikomus nepriklausomumo kriterijus.

Politika atnaujinta 2019 m. sausio 25 d. atspindint 2018 m. rugpjūčio 1 d. Juridinių asmenų registre įregistruotų EPSO-G įstatų nuostatas, kurios padidino valdymo bendrovės valdybos atsakomybę suteikiant jai priežiūros funkciją bei tai atitinkančius valdymo struktūros pokyčius.


Kviečiame susipažinti su EPSO-G interesų valdymo politika

Kviečiame susipažinti su EPSO-G taikomais nepriklausomumo kriterijais

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-20