Apie mus

Technologinis turtas

EPSO-G technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politikos tikslas – nuosekliai diegti kaštų ir naudos analize pagrįstus elektros ir gamtinių dujų infrastruktūros valdymo ir plėtros principus, siekiant užtikrinti saugų ir nepertraukiamą energijos perdavimą Lietuvos gyventojams bei verslui.

Ši politika nustato, kad EPSO-G grupės įmonių valdomos energijos perdavimo infrastruktūros eksploatacija ir plėtra vyktų atsakingai ir užtikrintų ilgalaikę ekonominę naudą.

Valdydamos technologinį turtą EPSO-G grupės įmonės siekia:

  • atitikti Europos elektros ir gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių asociacijos (angl. ENTSO-E ir ENTSO-G) narių gerąją praktiką;
  • užtikrinti saugų ir nepertraukiamą elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimą glaudžiai bendradarbiaujant su energijos skirstymo operatoriumi;
  • siekti, kad dėl perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybės nepateiktų gamtinių dujų atvejų ir jų suminės nutraukimo trukmės vertės būtų nulinės;
  • siekti, kad dėl perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybės nepateiktos elektros energijos kiekio ir vidutinės nutraukimo trukmės elektros vartotojams vertės neviršytų atitinkamų Europos šalių vidurkio;
  • įrengiant ar rekonstruojant energetikos objektus, diegti pažangias technologijas, užtikrinančias ilgalaikę ekonominę naudą paremtą kaštų ir naudos analize, įrenginių būklės rizikos vertinimu;
  • valdyti ir plėtoti energijos perdavimo infrastruktūrą socialiai atsakingai atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
  • skirti inovacijoms ir tyrimams ne mažiau kaip 0,2 proc. perdavimo pajamų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27