Apie mus

Atitikties valdymo politika

EPSO-G atitikties valdymo sistema – tai vidaus tvarkų, procedūrų ir taisyklių visuma, kuri skirta apsaugoti grupės bendrovių, o tuo pačiu ir visos grupės, interesų turėtojų interesus užtikrinant išorinių ir vidinių reikalavimų laikymąsi.

Vidinių ir išorinių reikalavimų laikymasis yra būtina sąlyga, siekiant įgyvendinti EPSO-G įmonių grupės strategiją, tikslus bei užtikrinant nepriekaištingą grupės įmonių dalykinę reputaciją.

Keliame sau tikslą - įdiegti veiksmingą atitikties valdymo sistemą. Jos paskirtis:

 • apsaugoti EPSO-G grupės bendroves nuo finansinės ar reputacijos žalos, galinčios kilti dėl vidinių ir išorinių reikalavimų neatitinkančio elgesio; 
 • sukurti  prielaidas ir priemones efektyviau valdyti galimas neatitikties rizikas bei sumažinti jų poveikį ar atsiradimo tikimybę;
 • ​skatinti EPSO-G grupės darbuotojus dirbti laikantis nustatytų reikalavimų ir jų taikymą grįsti EPSO-G grupės vertybėmis.

​EPSO-G atitikties valdymo modelio schema:

EPSO-G atitikties valdymo principai:

 • Trijų linijų principas –– atitikties valdymo procesas grindžiamas „Trijų linijų“ (angl. Three Lines Model) modeliu, kuriame I-osios  linijos dalyviai (sričių kuratoriai) vykdo atitikties užtikrinimo funkcijas, įskaitant neatitikties rizikų valdymą, II-osios linijos dalyviai (atitikties koordinatoriai) atlieka atlikties koordinavimo funkcijas, įskaitant neatitikties rizikų vertinimą, o III-osios linijos dalyviai (vidaus audito padalinys) užtikrina nepriklausomą pirmųjų dviejų linijų veiklos auditą.  
 • Atitikties reikalavimams principas - vykdoma veikla turi atitikti keliamus reikalavimus ne tik forma, bet ir grupės vertybes atitinkančiu turiniu.
 • Integralumo principas - atitikties valdymo procesas turi tapti neatskiriama bei integralia visų grupės bendrovių kasdieninės veiklos dalimi,sistemiškai veikiantis kartu su grupės įmonėse galiojančiomis politikomis, procesais ir kitų vidaus dokumentų nuostatomis.
 • Informacijos aktualumo ir patikimumo principas - atitikties valdymas grindžiamas aktualiais duomenimis, stebėjimu, patirtimi ir ekspertiniu vertinimu.
 • Rizikos vertinimu pagrįsto metodo (angl. Risk-based approach) taikymo principas - atitikties valdymo procesas organizuojamas taip, kad pirmiausiai resursai skiriami didžiausią neatitikties riziką keliančioms sritims.
 • Skaidrumo principas – su atitikties valdymo procesu susijusi informacija ir informacija apie neatitikties rizikas bei jų atsiradimo priežastis yra be kliūčių prieinama atitikties valdymo proceso dalyviams pagal jų funkcijas.
 • Gerosios praktikos taikymo principas - atitikties valdymo procese vadovaujamasi grupės atitikties valdymo proceso metu identifikuotais ir suformuotais gerosios praktikos pavyzdžiais
 • Veiklos dokumentavimo ir atsekamumo principas - atitikties valdymo procese užtikrinama, kad visi esminiai sprendimai ir veiksmai būtų tinkamai užfiksuoti, sudarant prielaidas atliktų veiksmų atsekamumui, kontrolei bei atitikties valdymo proceso tobulinimui.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G atitikties valdymo politika.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27