Apie mus

Dividendų politika

EPSO-G dividendų politika reglamentuoja  dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo tvarką visoms grupę sudarančioms bendrovėms.

Svarbiausias jos tikslas – nustatyti aiškias tikėtinos nuosavybės ir investicijų grąžos gaires esamiems ir potencialiems akcininkams, tuo pat metu užtikrinant tvarų ilgalaikį įmonių vertės augimą, savalaikį šaliai svarbių strateginių projektų įgyvendinimą, taip nuosekliai stiprinant pasitikėjimą visa energijos perdavimo ir mainų įmonių grupe.

EPSO-G dividendų politika tiesiogiai susieja mokėtinų dividendų dydį su įmonės nuosavo kapitalo naudojimo efektyvumu – kuo didesnę naudą bendrovė sukuria akcininkui, tuo didesnę pelno dalį ji gali skirti tolimesnei plėtrai ar kitų svarbių projektų įgyvendinimui.

Politika atnaujinta 2020 m. vasario 7 d. Pakeitimai yra susiję su korporatyviniais valdymo struktūros pokyčiais, t. y. stebėtojų tarybos panaikinimu, taip pat atsižvelgiant į dividendų mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimus.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G dividendų politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27