Apie mus

Transporto politika

EPSO-G transporto politika nustato vienodas transporto priemonių naudojimo gaires grupės įmonėse,vadovaujantis skaidrumo, efektyvumo ir kaštų taupymo principais.

Ši politika reglamentuoja:

  • darbui skirtų transporto priemonių skyrimo pagrindus ir principus. Transporto priemonė skiriama būtinoms darbo funkcijoms atlikti arba,  jei tai numatyta valdybos tvirtinamoje darbo sutartyje; 
  • transporto priemonių klasę ir įsigijimo būdą. Darbui skirtos ne prestižinės klasės transporto priemonės perkamos veiklos nuomos būdu taikant „žaliųjų“ pirkimų principus ir užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją;
  • transporto priemonių naudojimo kontrolės priemones. Darbui skirtas turtas negali būti painiojamas su asmeniniu ar naudojamas asmeninei naudai gauti;
  • transporto priemonių naudotojų atsakomybę. Privaloma laikytis kelių eismo taisyklių, gerbti kitus eismo dalyvius, užtikrinti rūpestingą eksploataciją bei pranešti teisėsaugos institucijoms apie pažeidimus, padarytus darbui skirta transporto priemone.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-20