Apie mus

Paramos teikimo politika

„EPSO-G" paramos teikimo politika nustato svarbiausius paramos skyrimo principus, esminius teikiamos paramos kriterijus bei reikalavimus teikiamos paramos skaidrumui ir viešumui. Ji remiasi veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata, jog teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo.

Grupės bendrovės gali skirti paramą siekiant plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių aplinkoje jos vykdo savo veiklą arba įgyvendina projektus ar programas. Taip pat kitomis visuomenės grupėmis, kurių interesus paliečia įmonių vykdoma veikla, įskaitant, projektus ar programas, skirtas bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje Grupės įmonė dirba, gerovės didinimui. Parama gali būti skiriama švietimo veikloms, studijuojantiems universitetų ar kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su grupės įmonių vykdoma veikla.

Grupės įmonės skatina darbuotojų savanorišką ir neatlygintiną įsitraukimą į tokio pobūdžio veiklas.

 

EPSO-G" paramos politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-16