Apie mus

Paramos teikimo politika

„EPSO-G" paramos teikimo politika remiasi veiklos strategijos tikslais, vertybėmis ir nuostata, jog teikiama parama privalo būti vieša ir nekelti visuomenei abejonių dėl savo tikslingumo bei skyrimo proceso skaidrumo. „EPSO-G" yra valstybės valdoma įmonė, todėl viena svarbiausių jos pareigų yra mokėti dividendus akcininkui, kuris juos skirsto būtinosioms visuomenės reikmėms per šalies biudžetą. Todėl, siekiant įgyvendinti „EPSO-G" strategijoje numatytus tikslus, grupės įmonės teiks paramą tik iš anksto numatytoms sritims.

 

Paramos kryptys:

  • Plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių artimoje aplinkoje grupės įmonės vykdo veiklą arba įgyvendina projektus. Kita rėmimo kryptis – švietimas, parama studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su įmonių veikla.
  • Prisidėdamos prie visuomenei ar vietos bendruomenei svarbių tikslų įgyvendinimo, „EPSO-G" grupės bendrovės skatins darbuotojų savanorišką neatlygintiną įsitraukimą į labdaringą veiklą. Grupės įmonės jau turi savanorystės tradicijas, pavyzdžiui, darbuotojai savanoriškai atsodina mišką, dalyvauja kraujo donorystės bei kitose šalies visuomenei  ar vietos bendruomenei naudingose veiklose.
  • Bendra visoms grupės įmonėms politika numato, kad parama gali būti skiriama švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ar kitoms bendruomenės gerovės sritims remiantis keturiais principais: atitiktimi veiklos tikslams, skaidrumu ir nešališkumu, lygiateisiškumu bei konfidencialumo ir viešumo derinimu.
  • „EPSO-G" grupės įmonės paramos neskirs politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti. Taip pat veikloms, populiarinančioms ar susijusioms su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir kitoms veikloms, kurios visuomenei turi arba gali turėti neigiamą įtaką.

 

2017-2020 metais „EPSO-G" grupės įmonės finansinės paramos nėra suteikusios

 

EPSO-G" paramos politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-27