Apie mus

Neskelbtinos informacijos apsaugos politika

EPSO-G neskelbtinos informacijos apsaugos politika kuria vieningą konfidencialios ir komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos identifikavimo, naudojimo ir apsaugos sistemą.

Politika skirta padėti EPSO-G grupės bendrovių valdymo organų nariams ir darbuotojams apsaugoti jiems patikėtą konfidencialią informaciją nuo netinkamo ir žalingo atskleidimo.

Politikos nuostatos numato, kad EPSO-G grupės bendrovės neskelbtinos informacijos apsaugai skirtas priemones diegia vadovaudamosi racionalumo, proporcingumo bei administracinės naštos darbuotojams mažinimo principais.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G neskelbtinos informacijos apsaugos politika

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-20