Apie mus

Neskelbtinos informacijos apsaugos politika

EPSO-G neskelbtinos informacijos apsaugos politika kuria vienododą konfidencialios ir komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios informacijos identifikavimo, naudojimo ir apsaugos sistemą grupės įmonėse.

Ji  skirta padėti EPSO-G grupės bendrovių valdymo organų nariams ir darbuotojams apsaugoti jiems patikėtą konfidencialią informaciją nuo netinkamo ir/ar žalingo atskleidimo.

Politikos nuostatos numato, kad EPSO-G grupės bendrovės neskelbtinos informacijos apsaugai skirtas priemones diegia vadovaudamosi racionalumo, proporcingumo bei administracinės naštos darbuotojams mažinimo principais.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G neskelbtinos informacijos apsaugos politika

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27