Apie mus

Atrankų politika

EPSO-G atrankų politikos tikslas yra nustatyti bendrus įmonių grupės atrankos principus ir praktiką, siekiant skaidriai atrinkti geriausius, reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį ir vertybes atitinkančius kandidatus į valdymo organus, visų lygių vadovaujančias ir darbuotojų pareigybes, siekiant, kad ji efektyviai prisidėtų prie bendrovių ir įmonės grupės tikslų pasiekimo.

 • Įgyvendindami akcininko iškeltus ir veiklos strategijoje numatytus tikslus, siekiame pritraukti darbuotojus bei vadovus turinčius reikiamas, atsakomybės lygį atitinkančias, profesines kompetencijas, kvalifikaciją ir vertybines nuostatas.
   
 • Dėl to, kiekvienam pareigybės lygiui, į kurį siekiame pritraukti darbuotojus, nustatome jo/jos atsakomybę atitinkančius reikalavimus.
   
 • Formuojant valdybas ar kolegialius priežiūros ir valdymo organus, siekiame suformuoti tinkamą jas sudarančių narių žinių, gebėjimų ir patirties derinį.
   
 • Visų lygių darbuotojams taikome aukštus vertybinius, profesinius bei nepriekaištingos reputacijos, o vadovams ir puikių lyderystės gebėjimų standartus.
   
 • Darbuotojų ir vadovų kompetencijos, lyderystės ir profesinių žinių visuma sukuria prielaidas formuoti kuriančios, pažangios, atviros inovacijoms ir pokyčiams EPSO-G įmonių grupės organizacinę kultūrą.

Politika atnaujinta 2019 m. lapkričio 29 d.

Kviečiame susipažinti su EPSO-G atrankos politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-31