Apie mus

ATRANKŲ POLITIKA

Įgyvendindama akcininko iškeltus ir veiklos strategijoje numatytus tikslus, „EPSO-G“ grupė siekia pritraukti darbuotojus bei vadovus, turinčius tinkamas vertybines nuostatas, konkrečioms pareigoms būtiną kvalifikaciją bei profesinius įgūdžius ir atsakomybės lygį atitinkančias bendrąsias ir vadybines kompetencijas.

Dėl to kiekvienos pareigybės kandidatams yra nustatomi atsakomybę atitinkantys reikalavimai:

  • Formuojant valdybas ar kolegialius priežiūros ir valdymo organus, siekiame juos sudarančių narių žinių, gebėjimų ir patirties derinio, įgalinančio kolegialius organus tinkamai vykdyti jiems priskirtas funkcijas.
  • Visų lygių darbuotojams taikome aukštus vertybinius, profesinius bei nepriekaištingos reputacijos, o vadovams ir puikių lyderystės gebėjimų standartus.
  • Darbuotojų ir vadovų kompetencijos, lyderystės ir profesinių žinių visuma sukuria prielaidas formuoti kuriančios, pažangios, atviros inovacijoms ir pokyčiams įmonių grupės organizacinę kultūrą.

„EPSO-G“ atrankų politikos tikslas - nustatyti bendrus įmonių grupės atrankos principus ir praktiką, siekiant skaidriai atrinkti geriausius, reikiamą kvalifikaciją, įgūdžius, patirtį ir vertybes atitinkančius kandidatus į kolegialius organus, visų lygių vadovaujančias ir darbuotojų pareigybes, kurie efektyviai prisidėtų prie atskirų grupės bendrovių ir įmonių grupės tikslų pasiekimo.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G“  atrankų politika.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-18