Apie mus

Sandorių esminių sąlygų politika

Sandorių esminių sąlygų politikos tikslas: 

  • nustatyti standartizuotas Grupės Valdybos ir (ar) Susirinkimo tvirtinamas esmines sandorių sąlygas, kai Bendrovės įstatai ar teisės aktai numato korporatyvinių sprendimų poreikį dėl konkretaus sandorio sudarymo;
  • Grupėje nustatyti vieningas Sandorių identifikavimo taisykles ir principus, užtikrinant, kad į Valdybą ir (ar) Susirinkimą dėl atitinkamo Sandorio sudarymo būtų kreiptasi laiku ir pateikiant visą Sprendimui priimti reikalingą informaciją;
  • užtikrinti Grupės Bendrovių Valdybos ir (ar) Susirinkimo priimamų sprendimų dėl sandorių sudarymo aiškumą ir nuoseklumą.

Kviečiame susipažinti su „EPSO-G“ sandorių esminių sąlygų politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-15