Apie mus

Asmens duomenų apsauga

Tinkamas asmens duomenų apsaugos tvarkymas yra vienas svarbių elementų kuriant ir palaikant EPSO-G įmonių grupės, kaip patikimo verslo partnerio ir darbdavio reputaciją.

Todėl EPSO-G įmonių grupėje taikoma duomenų apsaugos politika, įtvirtinanti rūpestingo elgesio su asmens duomenimis praktiką. Paskirti pareigūnai, kurie užtikrina šios politikos nuostatų įgyvendinimą.

Svarbiausi EPSO-G asmens duomenų apsaugos principai:

  • Sąžiningumo ir teisėtumo principas. Jis reiškia, kad tvarkant  duomenis, asmens teisės turi būti apsaugotos, o duomenys tvarkomi teisėtai bei sąžiningai.
  • Riboto naudojimo principas. Jis reiškia, kad asmens duomenis tvarkyti galima tik aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, apie tai iš anksto informavus. Kitais tikslais  duomenys negali būti tvarkomi be asmens sutikimo.
  • Skaidrumo ir aiškumo principas. Jis reiškia, kad asmens duomenų subjektai privalo būti aiškiai informuoti, kaip jų duomenys yra tvarkomi.
  • Duomenų kiekio optimizavimo principas. Jis reiškia, kad prieš tvarkant asmens duomenis iš anksto turi būti aišku, kiek jų būtina surinkti norint pasiekti numatytą  tikslą.
  • Savalaikio asmens duomenų ištrynimo principas. Jis reiškia, kad asmens duomenys, kurie nebėra reikalingi numatytam tvarkymo tikslui pasiekti, turi būti ištrinti, išskyrus atvejus, kai jų saugojimą numato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai.
  • Duomenų tikslumo principas. Jis reiškia, kad asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami.
  • Slaptumo ir saugumo užtikrinimo principas. Jis reiškia, kad asmens duomenys yra laikomi konfidencialia informacija.

Pasiteirauti kokiu tikslu EPSO-G renka, tvarko ir saugo Jūsų asmens duomenis kviečiame el. paštu [email protected] arba EPSO-G internetinėje svetainėje www.epsog.lt. Į pasiteiravimą EPSO-G grupės įmonės atsakys ne vėliau kaip per vieną mėnesį.


Atsakingam EPSO-G duomenų apsaugos pareigūnui prašome skambinti telefonu 8 612 58162.


Kviečiame susipažinti su EPSO-G asmens duomenų apsaugos politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27